Bestyrelsens links

 

Herunder vil vi læggeforskellige links, der kunne være nyttige.

Foreningen Skole og Forældre (tidligere Skole og Samfund): www.skole-samfund.dk

 Forældrerådgivningen

Hvorkan jeg få hjælp, når der er problemer med mit barn i skolen? Det er et spørgsmål,mange forældre stiller Skole og Samfund. Derfor har vi taget konsekvensen ogoprettet en selvstændig Forældrerådgivning, hvor alle forældre kan få rådog vejledning.

Rådgivningenkan kontaktes på 7025 2-4-6-8 eller på foraeldre@foraeldre.org.

 Forældrerådgivningenfinansieres af Undervisningsministeriet. Den daglige leder af Forældrerådgivningener Solveig Gaarsmand. Du kan læse mere om Forældrerådgivningen på www.foraeldre.org.

 Gi'frokosten en hånd

KokkenMartin Haugaard har udviklet nye sunde opskrifter, som er lette at følge ogudfordrende for smagsløg i alle aldre. Opskrifterne kan hentes på www.altomkost.dk